W przypadku konieczności transportu towarów o dużym ciężarze lub drobnych elementów luzem pakowanych do skrzyni drewnianej, a także w razie potrzeby całkowitego zabezpieczenia produktów w zamkniętych skrzyniach, to bardzo dobrze zadanie te spełniają skrzynie drewniane pełne.

Tego rodzaju opakowania drewniane produkowane są przez nasz zakład z drewna świerkowego, sztucznie suszonego zgodnie z międzynarodowymi standardami ISPM15 / IPPC o wilgotności ok. 14%. Tego rodzaju opakowania drewniane często używane są przez naszych klientów jako skrzynie fitosanitarne w transportach do krajów spoza Unii Europejskiej.

Zalety:

Naturalny surowiec!  Korzystamy z surowca z zasobów gospodarczych objętych odpowiednimi certyfikatami (FSC lub PEFC).

Minimalna wilgotność!  Stosowane przez nas drewno poddawane jest sztucznemu suszeniu.

Łatwy montaż! Wystarczy gwoździarka lub wkrętarka.

Wszystkie wersje wykonywane są wyłącznie przy zachowaniu standardów fitosanitarnych IPPC / ISPM 15 z odpowiednim oznakowaniem lub deklaracją!