Strona główna  /  Produkty   /   Skrzynie drewniane   /   Skrzynie drewniane standard

Skrzynie drewniane Standard

Skrzynie drewniane standard

W przypadku konieczności transportu towarów o dużym ciężarze lub drobnych elementów luzem pakowanych do skrzyni drewnianej, a także w razie potrzeby całkowitego zabezpieczenia produktów w zamkniętych skrzyniach, to bardzo dobrze zadanie te spełniają skrzynie drewniane pełne.

Tego rodzaju opakowania drewniane produkowane są przez nasz zakład z drewna świerkowego, sztucznie suszonego zgodnie z międzynarodowymi standardami ISPM15 / IPPC o wilgotności ok. 14%. Tego rodzaju opakowania drewniane często używane są przez naszych klientów jako skrzynie fitosanitarne w transportach do krajów spoza Unii Europejskiej.

Zalety:

  • Naturalny surowiec!  Korzystamy z surowca z zasobów gospodarczych objętych odpowiednimi certyfikatami (FSC lub PEFC).
  • Minimalna wilgotność!  Stosowane przez nas drewno poddawane jest sztucznemu suszeniu.
  • Łatwy montaż! Wystarczy gwoździarka lub wkrętarka.
  • Wszystkie wersje wykonywane są wyłącznie przy zachowaniu standardów fitosanitarnych IPPC / ISPM 15 z odpowiednim oznakowaniem lub deklaracją!
Skrzynie drewniane standard